+40 238 534 173
ALTE INFORMATII PUBLICE > HOTARARI > HOTARARI 2015

Hotărârea nr. 45/2015


Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale beneficiarilor de ajutor social,pentru anul 2016, prevăzut de Legea 276/2010 de modificare şi completare a Legii 416/2001 de la nivelul...

HCL 45.pdf

Hotărârea nr. 46/2015


Hotărâre privind aprobarea criteriilor privind limitele minime şi maxime ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoria de bunurio prevăzute în anexa 4 conform Legii 276/2010 de modificare şi...

HCL 46.pdf

Hotărârea nr. 47/2015


Hotărâre privind modalităţile de asigurare a pazei bunurilor şi a cetăţenilor la nivelul comunei Padina, jud. Buzău, pentru anul 2016

HCL 47.pdf

Hotărârea nr. 48/2015


Hotărâre privind aprobarea în formă definitivă a bugetului comunei Padina, jud. Buzău pe anul 2015
HCL 48.pdf

Hotărârea nr. 49/2015


Hotărâre privind încheierea contului de execuţie akl Consiliului Local Padina pe trim. IV, anul 2015
HCL 49.pdf

Hotărârea nr. 50/2015


Hotărâre privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de combustibil şi telefonie
HCL 50.pdf

Hotărârea nr. 51/2015


Hotărâre privind actualizarea nivelului chiriilor şi a spaţiilor închiriate de către Consiliul Local Padina pentru anul 2016
HCL 51.pdf