+40 238 534 173
ALTE INFORMATII PUBLICE > HOTARARI > HOTARARI 2015

Hotararea nr. 8/03.02.2015


privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a statului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Padina, judetul Buzau pentru anul 2015
Hotararea nr. 8 din 03.02.2015.pdf

Hotararea nr. 9/31.03.2015


privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a pajiștilor din proprietatea privata a comunei Padina, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitație, Documentafiei de atribuire, Caietului de sarcini, cerințele...

HCL 9.pdf

Hotararea nr. 10/31.03.2015


privind stabilirea tarifelor pentru eliberarea atestatului de producator agricol si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol la nivelul comunei Padina, judetul Buzau
HCL 10.pdf

Hotararea nr. 11/31.03.2015


privind stabilirea unui drept de servitute, neexclusiva, asupra drumului de exploatare I 16 (DE 116) alflat pe raza UAT Padina, judetul Buzau Societatii Comerciale Hunt Oil Company of Romania S.R.L necesar pentru obiectivul '(Instalarea unei conducte de export gaze catre Transgaz"
HCL 11.pdf

Hotararea nr. 12/31.03.2015


privind modificarea bugetului comunei Padina, judetul Buzau pe anul 2015
HCL 12.pdf

Hotararea nr. 13/31.03.2015


privind modificarea HCL 712015- Padina, judetul Buzau de aprobare a listei de investitii propuse a se realiza de catre Consiliul Local Padina, judetul Buzau in anul 2015
HCL 13.pdf

Hotararea nr. 14/31.03.2015


privind completarea HCL 612015 - Padina, judetul Buzau, cu privire la aprobarea planului de achizitii publice pentru anul20l5 la nivelul Consiliului Local Padina.
HCL 14.pdf