+40 238 534 173
ALTE INFORMATII PUBLICE > HOTARARI > HOTARARI 2015

Hotărârea nr. 52/2015


Hotărâre privind stabilirea taxelor şi a impozitelor locale pentru anul 2016 la nivelul comunei Padina, judeţul Buzău
HCL 52.pdf

Hotărârea nr. 53/2015


Hotărâre privind aderarea comunei Padina la Asociaţia Comunelor din România
HCL 53.pdf

Hotărârea nr. 54/2015


Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Padina pentru perioada ianuarie 2016-martie 2016
HCL 54.pdf

Hotărârea nr. 44/2015


Hotărâre privind revocarea HCL 32/2015 și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Padina, jud. Buzău

HCL 44.pdf

Hotărârea nr. 43/2015


Hotarare privind modificarea bugetului comunei Padina, judetul Buzau, pe anul 2015
Hotarare buget.pdf

Hotărârea nr. 40/2015


Hotărâre privind modificarea bugetului comunei Padina, jud. Buzău, pe anul 2015
Hotararea nr. 40.pdf

Hotărârea nr. 41/2015


Hotărâre privind încheierea contului de execuție al Consiliului Local Padina pe trim III, anul 2015
Hotararea nr. 41.pdf