+40 238 534 173
ALTE INFORMATII PUBLICE > HOTARARI > HOTARARI 2015

Hotararea nr. 15/31.03.2015


Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Padina pentru perioada aprilie 2015 - iunie 2015
HCL 15.pdf

Hotararea nr. 16/31.03.2015


privind completarea HCL 6/2015 - Padina, judetul Buzau, cu privire Ia aprobarea planului de achizitii publice pentru anul 2015 la nivelul Consiliului Local Padina.
HCL 16.pdf

Hotararea nr. 17/29.04.2015


privind incheierea contului de executie al bugetului Consiliului Local Padina pe trimestrul I, anul 2015
HCL 17.pdf

Hotararea nr. 18/20.05.2015


privind asigurarea colectarii D.E.E.E la nivelul comunei Padina, judetul Buzau prin colectarea periodica prin operator desemnat
HCL 18.pdf

Hotararea nr. 19/20.05.2015


privind modificarea bugetului comunei Padina, judetul Buzau pe anul 2015
HCL 19.pdf

Hotararea nr. 20/20.05.2015


privind completarea HCL 612015 - Padina, judetul Buzau, cu privire la aprobarea planului de achizitii publice pentru anul 2015 la nivelul Consiliului Local Padina.
HCL 20.pdf

Hotararea nr. 21/24.06.2015


privind modificarea bugetului comunei Padina,.iudetul Buzau, pe anul 2015
HCL 21.pdf