+40 238 534 173
ALTE INFORMATII PUBLICE > HOTARARI > HOTARARI 2013

Hotarare nr. 45/27.11.2013


Privind completarea HCL - Padina, judetul Buzau nr.9/2013.

Hotarare nr. 45.pdf

Hotarare nr. 43/27.11.2013


Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate(forma revizuita) indicatorii tehnico-conomici, planul anual de evolutie a tarifelor si Documentul de pozitie aferent proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Buzau"

Hotarare nr. 43.pdf

Hotarare nr. 48/11.12.2013


Privind Aprobarea criteriilor privind limitele mineime si maxime ale veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor comform L416/276/2010.
Hotarare nr. 48.pdf

Hotarare nr. 44/27.11.2013


Hotarare privind organizarea si functionarea pentru anul 2014-2015 a retelei scolare a unitatilor  de invatamant de pe raza comunei Padina , judetul Buzau
Hotarare nr. 44.pdf

Hotarare nr. 41/27.11.2013


Hotarare privind aprobarea programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole.
Hotarare nr. 41.pdf

Hotarare nr. 46/27.11.2013


Privind comlpletarea HCL -Padina, judetul Buzau nr.10/2013
Hotarare nr. 46.pdf