+40 238 534 173
ALTE INFORMATII PUBLICE > HOTARARI > HOTARARI 2015

Hotărârea nr. 33/2015


privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Padinapentru perioada octombrie 2015-decembrie 2015
HCL 33.pdf

Hotararea nr. 25 / 29.07.2015


privind modificarea regulamentului serviciului public de salubrizare a comunei Padina, judetul Buzau
HCL nr 25 din 29-07-2015.pdf

Hotararea nr. 27 / 29.07.2015


privind incheierea contului de executie al bugetului Consiliului Local Padina pe trim II, anul 2015
HCL nr 27 din 29-07-2015.pdf

Hotararea nr. 9/31.03.2015


privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a pajiștilor din proprietatea privata a comunei Padina, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitație, Documentafiei de atribuire, Caietului de sarcini, cerințele...

HCL 9.pdf

Hotararea nr. 10/31.03.2015


privind stabilirea tarifelor pentru eliberarea atestatului de producator agricol si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol la nivelul comunei Padina, judetul Buzau
HCL 10.pdf

Hotararea nr. 11/31.03.2015


privind stabilirea unui drept de servitute, neexclusiva, asupra drumului de exploatare I 16 (DE 116) alflat pe raza UAT Padina, judetul Buzau Societatii Comerciale Hunt Oil Company of Romania S.R.L necesar pentru obiectivul '(Instalarea unei conducte de export gaze catre Transgaz"
HCL 11.pdf