+40 238 534 173
ALTE INFORMATII PUBLICE > HOTARARI > HOTARARI 2015

Hotararea nr. 25 / 29.07.2015


privind modificarea regulamentului serviciului public de salubrizare a comunei Padina, judetul Buzau
HCL nr 25 din 29-07-2015.pdf

Hotararea nr. 27 / 29.07.2015


privind incheierea contului de executie al bugetului Consiliului Local Padina pe trim II, anul 2015
HCL nr 27 din 29-07-2015.pdf

Hotărârea nr. 32/2015


privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Padina,jud. Buzău
HCL 32.pdf

Hotărârea nr. 33/2015


privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Padinapentru perioada octombrie 2015-decembrie 2015
HCL 33.pdf

Hotărârea nr. 34/2015


Hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral la nivelul comunei Padina, jud. Buzău

Hotărârea nr. 36/2015


Hotărâre privind completarea HCL-Padina, jud. Buzău nr.7/2015 de aprobare a listei de investiţii propuse a se realiza de către Consiliul Local al comunei Padina, jud. Buzău în anul 2015
HCL 36.pdf