+40 238 534 173
ALTE INFORMATII PUBLICE > CONSILIUL LOCAL > HOTARARI 2015

Proiect de hotarâre nr. 42/2015


Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 32/2015 și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Padina, jud. Buzău

PH 42.pdf

Proiect de hotărâre nr. 32/2015


Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral la nivelul comunei Padina, jud. Buzău

32.pdf

Proiect de hotărâre nr. 33/2015


Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului comunei Padina, jud. Buzău pe anul 2015

33.pdf

Proiect de hotărâre nr. 35/2015


Proiect de hotărâre privind completarea HCL-Padina, jud. Buzău nr. 6/2015 cu privire la aprobarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015 la nivelul Consiliului Local Padina, jud. Buzău

35.pdf

Proiect de hotărâre nr. 34/2015


Proiect de hotărâre privind completarea HCL-Padina, jud. Buzău nr.7/2015 de aprobare a listei de investiţii propuse a se realiza de către Consiliul Local al comunei Padina, jud. Buzău în anul 2015

34.pdf

Proiect de hotărâre nr. 36/2015


Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 la nivelul Primăriei comunei Padina, jud. Buzău

36.pdf

Proiect de hotarâre nr. 37/2015


Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Padina, jud. Buzău și a Regulamentului local aferent acestuia

P.H. nr. 37.pdf

Proiect de hotarâre nr. 38/2015


Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului comunei Padina, jud. Buzău, pe anul 2015

P.H. nr. 38.pdf

Proiect de hotarâre nr. 39/2015


Proiect de hotărâre privind încheierea contului de execuție al Consiliului Local Padina pe trim III, anul 2015

P.H. nr. 39.pdf

Proiect de hotarâre nr. 40/2015


Proiect de hotărâre privind încetarea raporturilor contractuale de concesiune a serviciului public de salubrizare, din contractul nr. 8456 din 12.11.2009 cu S.C RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A.

P.H nr. 40.pdf

Proiect de hotarâre nr. 41/2015


Proiect de hotarare privind modificarea bugetului comunei Padina, jud. Buzau, pe anul 2015
Pr. H. nr. 41.pdf

Proiect de hotarâre nr. 43/2015


Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale beneficiarilor de ajutor social,pentru anul 2016, prevăzut de Legea 276/2010 de modificare şi completare a Legii 416/2001 de la...

ph 43.pdf