+40 238 534 173
ALTE INFORMATII PUBLICE > CONSILIUL LOCAL > HOTARARI 2015

Proiect de hotarâre nr. 42/2015


Proiect de hotărâre privind revocarea HCL 32/2015 și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Padina, jud. Buzău

PH 42.pdf

Proiect de hotărâre nr. 32/2015


Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral la nivelul comunei Padina, jud. Buzău

32.pdf

Proiect de hotărâre nr. 33/2015


Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului comunei Padina, jud. Buzău pe anul 2015

33.pdf

Proiect de hotărâre nr. 35/2015


Proiect de hotărâre privind completarea HCL-Padina, jud. Buzău nr. 6/2015 cu privire la aprobarea planului de achiziţii publice pentru anul 2015 la nivelul Consiliului Local Padina, jud. Buzău

35.pdf

Proiect de hotărâre nr. 34/2015


Proiect de hotărâre privind completarea HCL-Padina, jud. Buzău nr.7/2015 de aprobare a listei de investiţii propuse a se realiza de către Consiliul Local al comunei Padina, jud. Buzău în anul 2015

34.pdf

Proiect de hotărâre nr. 36/2015


Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 la nivelul Primăriei comunei Padina, jud. Buzău

36.pdf

Proiect de hotarâre nr. 37/2015


Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Padina, jud. Buzău și a Regulamentului local aferent acestuia

P.H. nr. 37.pdf