Hotarari 2015

Hotararea nr. 9/31.03.2015

privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a pajiștilor din proprietatea privata a comunei Padina, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitație, Documentafiei de atribuire, Caietului de sarcini, cerințele minime de calificare ale ofertanților, Contractului de inchiriere - model cadru, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajistilor, aflate in proprietatea privati a comunei Padina pentru anul 2015

Vizualizeaza