+40 238 534 173
INFO COMUNA > ISTORIE

Toponimie locală


     Geografia şi istoria Padinei se întâlnesc în cadrul unei toponimii locale cu rezonanţe istorice şi cu trimiteri la ocupaţii străvechi ale locuitorilor acestor meleaguri.     Izvoarele scrise, lucrări istoriografice, dicţionare şi lucrări lingvistice, la care se adaugă, nu în ultimul rând, memoria colectivă, istoria orală, cu toate prezintă o toponimie variată a Padinei şi împrejurimilor, nume de sate, de silişti, de locuri umblate, izolate sau sterpe din vechime, lacuri, smârcuri, movile, drumuri vechi, cruci de piatră ,moşroaie, pietre de hotar şi islazuri.     Toponime esenţiale pentru istoria locală, atestate de izvoare istorice, unele păstrate până astăzi, sunt acele nume de sate, moşii si silişti care au existat încă din Evul Mediu în perimetrul actual al comunei. Padina, Bora, Padina Borşi, Macoveiul, Macoveanca, Mocoveni, Unteni, Mazărea, Greaca sunt toponime medievale, vechi denumiri ale satului sau ale unor vetre de sat dispărute din aceasta zonă.     Toponimul „Padina” reprezintă un caz aparte prin vechime şi semnificaţia acestuia. Dicţionarele limbii române vorbesc despre un loc „aproape plat situat pe vârful unui deal. Mai mult, cuvântul este de origine slavă, fiind întâlnit atât în zona montană de unde au coborât cu turmele lor în Evul Mediu oierii ardeleni, venind pe islazurile buzoiene, dar şi în Oltenia, depaşind spaţiul românesc, până în Serbia şi Bulgaria, unde frecvenţa acestui toponim este foarte mare.