Hotarari 2021

HCL NR. 6 DIN 27.01.2021

Hotărâre privind nominalizarea de către CLP a doi consilieri care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al com. Padina, jud. Buzău

Vizualizeaza   

HCL NR. 5 DIN 27.01.2021

Hotărâre pentru aprobarea modificării statului de funcții privind aparatul de specialitate al primarului com. Padina, jud. Buzău,prin transformarea nivelului unui post contractual de execuție

Vizualizeaza   

HCL NR. 4 DIN 27.01.2021

Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 42/2019 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Padina, jud. Buzău

Vizualizeaza   

ANEXA LA HCL NR.4

Vizualizeaza   

HCL NR. 3 DIN 27.01.2021

Hotărâre privind completarea HCL nr. 39/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021

Vizualizeaza   

HCL NR. 2 DIN 27.01.2021

Hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2021

Vizualizeaza   

HCL NR. 1 DIN 27.01.2021

Hotărâre privind aprobarea închiderii contului anual de execuție al bugetului Consiliului Local Padina pe anul 2020

Vizualizeaza