Hotarari 2020

HCL nr. 10

HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri locale in comuna Padina, jud. Buzau” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul PNDL

Vizualizeaza   

HCL nr. 11

HCL privind utilizarea sumei de 687.000 lei din excedentul bugetar pentru acoperirea cheltuielilor privind executia lucrarii ”Modernizare drumuri locale in com. Padina, jud. Buzau”

Vizualizeaza   

HCL nr. 12

HCL privind modificarea si completarea HCL nr. 55/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020, la nivelul UAT Padina, jud. Buzau

Vizualizeaza   

HCL 23 din 29.07.2020

HCL privind stabilirea perioadei in care se va efectua activitatea de inventariere anuala si actualizare a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al com. Padina

Vizualizeaza   

HCL 25 din 29.07.2020

privind apobarea masurilor necesare pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor

Vizualizeaza   

HCL 28 din 26.08.2020

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada septembrie 2020

Vizualizeaza   

HCL 26

privind a doua rectificare al bugetului propriu al comunei Padina pe anul 2020

Vizualizeaza   

HCL nr.9

priivnd alegerea presedintelui de sedinta al CL pentru perioada martie 2020 - mai 2020

Vizualizeaza   

HCL nr.8

privind aprobarae Metodologiei de redactare si circulatie a proiectelor de Hotarari lae CL si a Dispozitiilor primarului comunei Padina conform Codului Administrativ

Vizualizeaza   

HCL 24

privind inchiderea contului de executie al bugetului propriu al comunei Padina, pe trim II - 2020, pe cele 2 sectiuni

Vizualizeaza   

HCL nr.7

priivnd acordarea de burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant din comuna Padina

Vizualizeaza   

HCL nr.6

priivnd aprobarea listei de investitii propuse a se realiza in comuna Padina in 2020

Vizualizeaza   

HCL nr.5

priivnd aprobarea Planului de achizitii publice al comunie Padina in anul 2020

Vizualizeaza   

HCL nr.4

priivnd aprobarea bugetului comunei Padina pe anul 2020

Vizualizeaza   

HCL NR.3

privind aprobarea numarului de asistent personal al persoanei cu handicap pentru 2020

Vizualizeaza   

HCL NR.2

privind organizarea si functionarea pentru anul scolar 2020-2021 a retelei scolare a unitatilor de invatamant  pe raza comunei Padina

Vizualizeaza   

HCL NR.1

privind aprobarea inchiderii contului anual de executie al bugetului Consiliului Local Padina pe anul 2019

Vizualizeaza   

HCL NR. 17 DIN 11.05.2020

privind modificarea HCL nr 6 / 2020

Vizualizeaza   

HCL NR. 16 DIN 29.04.2020

privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii de pe raza comunie Padina

Vizualizeaza   

HCL NR. 15 DIN 29.04.2020

privind rectificarea I a bugetului comunei Padina pe 2020

Vizualizeaza