+40 238 534 173
INFORMATII DE INTERES PUBLIC > BULETIN INFORMATIV (LG. 544/2001)

CAIET DE SARCINI


pentru procedura de achizitie de lucrari "Executie Hidroizolatie fundatie Scoala nr. 1 din comuna Padina, judetul Buzau"

CaietSarcini.pdf

CAIET DE SARCINI


pentru procedura de achizitie de lucrari "Reabilitare trotuare in comuna Padina, judetul Buzau"

CaietSarcini.pdf